Privacy Policy

Newest Industry neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina vindt u de privacy policy van Newest Industry We raden u aan deze voorwaarden aandachtig door te nemen.

1: Waarom Newest Industy uw gegevens nodig heeft

Newest Industy verwerkt uw persoonsgegevens om de website te verbeteren, telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien uw telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Newest Industy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met uw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ICT gerelateerde dienstverlening.

2: Hoe lang Newest Industy gegevens bewaart

Newest Industy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

3: Delen met derden

Newest Industy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4: In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Newest Industy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Newest Industy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

5: Google Analytics

Newest Industry maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Newest Industy bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Newest Industy te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Newest Industy heeft hier geen invloed op. Newest Industy heeft Google geen toestemming gegeven om via Newest Industy verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

6: Cookies

Ter uitvoering van de dienst maakt Newest Industy gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op de computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend bezoek te vergemakkelijken zoals de instellingen van uw pc of de door u aangegeven voorkeuren. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een volgend bezoek geen cookies ontvangt. In dit geval kan dit echter effect hebben op de toepassingsmogelijkheden van de website. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u de browser instructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

7: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@newestindustry.nl. Newest Industy zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

8: Beveiligen

Newest Industy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Newest Industy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Newest Industy verzamelde persoonsgegevens, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

www.newestindustry.nl is een website van Newest Industy

9: Contact 

St. Annastraat 6 4611 TN Bergen op Zoom

E-mail: info@newestindusrty.nl

Telefoon: +31 (0)164 237 327