10 oktober is het regeerakkoord gepresenteerd waarin digitalisering en ICT komen vaker dan ooit voor. Het nieuwe kabinet gaat stevig investeren in digitalisering. Op de gebieden zorg, mobiliteit, fintech en de (digitale) overheid. Daarnaast wordt ingezet op randvoorwaarden van digitalisering als cybersecurity, privacy, open data, vaardigheden en wetgeving.

Is uw businesscase klaar voor morgen?

Deze ambities zijn natuurlijk mooi voor digital agencies zoals Newest Industry, maar what’s in it for you, de klant van een digital agency? De middelen die de overheid beschikbaar gaat stellen, de resultaten van onderzoeken en vroegtijdige inzichten in nieuwe wet- en regelgeving geven u een voorsprong in uw digitale agenda. NI gaat hierin een stap verder in de beantwoording van de klantvraag met de kennis van vandaag en morgen. Nieuwe marktinformatie is bij ons bekend en wordt meegenomen in de beantwoording van de klantvraag, zodat bij oplevering uw platform voldoet aan de eisen en wensen van morgen.

Nederland als digitale koploper

Nederland heeft de mogelijkheid om Europees koploper te worden op sociaal, economisch en digitaal gebied. Aangezien Nederland de competenties heeft om de beste oplossingen te vinden voor digitalisering en globalisering. Basis hiervoor zijn lopende innovatietrajecten vanuit bijvoorbeeld de Dutch Blockchain Coalition en Commit2Data. Aan de hand van dit regeerakkoord kan deze kans daadwerkelijk benut worden, wat positief kan bijdragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Nederland als geheel en de bedrijven die hier gevestigd zijn.

Grote ambities: van big (open) data tot cybersecurity

Op het gebied van cybersecurity zijn de ambities groot. Dit wordt verdeeld tussen enerzijds de bedrijven en burgers en anderzijds de defensie. De overheid wil veiligheid stimuleren binnen het ICT domein met de alsmaar verdergaande digitalisering. Op het gebied van zorg wil de overheid aan de hand van digitalisering de meest innovatieve werkwijzen binnen de zorg bijbrengen in Nederland. Ook om de schaarse capaciteit aan personeel binnen de zorg te compenseren. Op het gebied van de economie zal de regelgeving rondom digitalisering gemoderniseerd worden om economische groei te stimuleren. Verder zal de overheid bij het opstellen van nieuwe wetten en binnen aanpalende gebieden steeds meer letten op de invloed van digitalisering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mobiliteitsdomein, waarbinnen de overheid bij de aanleg van nieuwe wegen inspeelt op zelfrijdende auto’s om alvast voorbereid te zijn op deze toekomstige ontwikkeling.

Digitalisering als basis voor economische impuls

Newest Industry is blij dat de overheid rekening houdt met de groeiende digitalisering van deze tijd. Door deze punten in het nieuwe regeerakkoord kan Nederland koploper worden op dit gebied en kan de Nederlandse economie sterk groeien.

Bent u goed voorbereid op nieuwe wet- en regelgeving? Nieuwsgierig geworden naar de kansen voor uw onderneming? Benieuwd welke kansen dit regeerakkoord allemaal biedt voor uw digitaliseringsvraagstukken? Neem contact op en we sparren graag met u!

Bronnen:
https://www.dutchdigitaldelta.nl/nieuws/het-regeerakkoord-stevige-digitaliseringsopgaven
https://www.pwc.nl/nl/themas/regeerakkoord/digitalisering.html
https://www.nederlandict.nl/news/nieuw-kabinet-gaat-investeren-digitalisering/