Newest Industry is niet het standaard digital agency. Websites maken: check! Online marketing organiseren: zeker! Ground breaking design en UX: uiteraard! Maar welk digital agency zet markten op z’n kop met digitale innovatieve concepten? Precies: Newest Industry. Hoe we dat doen? Dat doen we in dit artikel uit de doeken.

Naast projecten voor een veelheid aan klanten in de financiële (fintech) en vastgoed (realtech) sector, zijn we bij Newest Industry ook druk met conceptontwikkeling. We worden als Digital Agency regelmatig gevraagd mee te denken met partners en klanten bij digitale innovaties. Conceptontwikkeling is dus een van onze diensten geworden.

Conceptontwikkeling vindt bij Newest Industry plaats in verschillende fasen. Het managen van het proces van conceptontwikkeling is een van de kernactiviteiten van Newest Industry. We doen dit vaak op aanvraag, samen met partners en klanten. Maar Newest Industry komt ook zelf met concepten die passen bij onze kern activiteiten en werkvelden waar we een duidelijke visie op hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn in sectoren waar we als digital agency grote kansen voor digitalisering bespeuren en waar de potentie voor een gezonder business model door de huidige markt op de loer ligt. Om dit proces in goede banen te leiden doorlopen we structureel hetzelfde model dat bestaat uit vijf fasen, te weten: prototype/Proof of Concept, Minimum Viable Product, Product Market fit, yield optimization, full maturity.

5 Fase model

De concepten die ontwikkeld worden, zijn geschoeid op de leest van Newest Industry. Dat wil zeggen: het uitgangspunt is innovatie waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Dus aan techniek, consument en business wordt gedacht. Waar relevant passen we onze data gedreven artificial intelligence toe binnen het concept. Doel: het vergroten van transparantie en efficiëntie door het automatiseren van intelligentie. Aan de basis van het development bij Newest Industry staat daarnaast het principe van Privacy by Design. Privacy is geen checklist waarlangs achteraf een concept wordt beoordeeld. Privacy wordt gedurende de eerste fase van het ontwikkelen direct meegenomen in het design van het concept. Een cruciaal element bij het voldoen aan de markt-standaard, gezien de in werking treding van de General Data Privacy Regulation (GDPR) in 2018.

Newest Industry is een jong digital agency, maar het track record op het gebied van concept ontwikkeling mag er zijn. We hebben actief bijgedragen aan concepten in automotive, fintech en realtech. Denk aan webconcepten voor Hypotheekshop, Hypotheekvisie, Merius, ALD Automotive en Vereniging Eigen Huis. Twee voorbeelden lichten we er vandaag uit: DIGIDO en Jumba.

Digido

Digido is het slimme go-to-platform voor consumenten om controle te krijgen over hun persoonlijke data. Veilig, transparant en eenvoudig toegankelijk. Het startpunt van DIgido is de visie om een centrale online administratie te kunnen bijhouden binnen een overzichtelijk online dashboard dat met de consument meedenkt.

Het beheren van informatie in en rondom het leven van de consument wordt steeds meer online en digitaal. Steeds vaker heb je als consument op meerdere plekken on- en offline persoonlijke informatie staan. Digido gelooft in een wereld waarbij je zelf de controle hebt over jouw data vanuit een centraal online toegangspunt.

Digido geeft je een slimme kluis welke de mogelijkheid heeft al deze belangrijke informatie op te slaan. Van de hypotheek tot het bonnetje van een avondje stappen met vrienden. Maar Digido is niet alleen overzichtelijk maar ook slim! Hoezo slim? Digido herinnert je aan belangrijke life-events en/of einddata. Digido denkt dus pro-actief met je mee en toont deze inzichten overzichtelijk in een online dashboard. De consument krijgt via Digido eenvoudig de mogelijkheid deze gegevens te delen met anderen, bijvoorbeeld financieel adviseurs, zolang je wilt. De consument heeft dus volledige regie over wat er met de gegevsn gebeurt. Naast het creëren van overzicht in het dashboard analyseert Digido ook de persoonlijke data van de consument. Daardoor wordt de consument pro-actief door Digido gewezen op gebeurtenissen in jouw situatie en krijgen consumenten suggesties op maat.

Social Woonplatform Jumba

Jumba is het social woonplatform van Nederland! Jumba is opgestart vanuit de consument, i.p.v. het traditionele model vanuit de makelaardij. De visie van Jumba is dat de consument eindelijk in staat gesteld wordt zelf actie te ondernemen op de vastgoedmarkt. Consumenten kunnen zelf hun woning beheren, eigen keuzes maken en daardoor hun woonavontuur inrichten zoals zij dat willen.

Maar hoe begin je aan zo’n concept? Het begint natuurlijk allemaal met een visie dat een bepaalde markt anders georganiseerd zou kunnen worden. Daarvoor kijken we allereerst naar de huidige marktstructuren. Welke partijen zijn daar actief? Welke belangen worden gediend? Daaruit blijkt al snel welke ruimte er op de markt nog is, zelfs als dat je op het pad brengt van grote spelers. Vervolgens is het zaak die ruimte in te nemen met een heldere propositie en een goed ontworpen concept. Startend met denken vanuit de klant. Hoe we dat doen? Achteruit denken! Begin maar eens met het schrijven van een persbericht over een nieuw concept of een nieuwe feature en werk dan via de FAQ en de user interactie (UI/UX) naar de gebruikershandleiding.

Innovating Backwards

Klein beginnen is hierbij de sleutel. Geen megalomane plannen, maar heel beperkt beginnen. Met een of twee features die goed werken. En ook belangrijk: release often, release fast! Geen eindeloze processen en langdurige procedures. Maar korte snelle slagen. Het snel neerzetten van een prototype en proof of concept is belangrijk voor feedback van gebruikers. Daarna is Jumba uitgewerkt naar een minimum viable product, met iets meer features en een eigen levensvatbaar business model. De lancering vindt dus feitelijk plaats in een aantal fasen achter elkaar. Steeds een beetje completer als concept. Vervolgens start de marketing en het verzamelen van grootschaliger feedback. Daaruit wordt de product market fit steeds duidelijker. Op basis daarvan kan ook het business model steeds worden bijgesteld en de marketing worden aangepast.

Conceptontwikkeling in een notendop

Concept ontwikkeling is dus meer dan een goed idee! En het klinkt misschien heel helder en afgebakend, maar eenmaal begonnen aan een nieuw concept is het natuurlijk ontzettend dynamisch. Wel zo prettig om dan samen te werken met partners die zowel het proces als ook de markt goed kennen. Newest Industry staat haar klanten bij met adviezen en diensten op het gebied van digitale innovatie en levert op die manier een meerwaarde aan digitale transformaties in diverse werkvelden.