Newest Industry, het bedrijf uit Bergen op Zoom waarin Aegon Investments begin 2016 een investering heeft gedaan, gaat met ANVA aan de slag om een koppeling met het customer engagement platform Digido te realiseren. ANVA magazine sprak met oprichter Kees Haverkamp.

Newest Industry heeft zich sinds zijn oprichting in 2013 ontwikkeld tot een toonaangevend fi ntech en realtech agency met een keur aan oplossingen in de markt. ‘Met state-of-the-art technologie bouwen we vooral data- en profi elgedreven concepten, gericht op customer engagement en retentie’, vertelt Kees. ‘Tot onze klantenkring behoren onder meer de CMIS Groep, Hypotheekshop maar ook Aegon, KNAB en ALD Automotive. We lanceerden Digido en stonden aan de basis van social woonplatform Jumba.nl, dat inmiddels ruim 300.000 bezoekers per maand heeft.’

Gezamenlijke visie

ANVA en Newest Industry delen de visie dat customer centered platforms en andere community-oplossingen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de fi nanciële dienstverlening. ‘Nu houden de meeste fi nancieel adviseurs zich nog te veel bezig met administreren, waardoor de zorgplicht en persoonllijk advies ondersneeuwen’, zegt Kees. ‘Dat gaat snel veranderen. Simpele diensten worden vervangen door robots en pro-actief persoonlijk advies wordt het belangrijkste onderscheidende vermogen. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze en businessmodellen van dienstverleners. Met Digido willen we hierin optimaal faciliteren door deze werelden met elkaar te verbinden.’

Customer centered platforms

Door een gebrek aan goed georganiseerde interfaces waar brondata op een goede manier ontsloten worden zijn er diverse initiatieven ontstaan die hierop inspringen. Digido wil hier voor de consument op aansluiten en een faciliterende rol in spelen. ‘Het centraal veilig administreren van je digitale identiteit en bijbehorende gegevens die vervolgens gemakkelijk te delen en koppelen zijn met marktpartijen is essentieel voor effi ciënte processen’, stelt Kees. ‘Met Digido vervullen we deze rol al actief, denk hierbij aan woningdata, omgevingskenmerken, Nibud-gegevens en RDW-gegevens. Het is dus cruciaal dat de software waarmee fi nancieel dienstverleners werken kan “praten” met dergelijke platforms, dat gegevens uitwisselbaar zijn en verrijkt kunnen worden. Dat is precies waarin ANVA en Newest Industry elkaar hebben gevonden en waarmee we de komende tijd verder aan de slag gaan.’